Delayed diagnosis of Boerhaave syndrome
Pranas Šerpytis, Rima Balčitytė, Vytautas Jovaišas, Rasa Kugienė, Birutė Abraitienė, Giedrius Navickas, Arūnas Samuilis
Seminars in Cardiovascular Medicine 2009; 15: 2

 

To view or download PDF file click on the following link:

Go to issue contents